fbpx

Printwell OÜ Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

Printwell OÜ (edaspidi “Printwell”) austab Teie privaatsust ning teeb kõik endast oleneva, et kaitsta ja säilitada Teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele andmekaitseõigusaktidele, sealhulgas Euroopa Liidu üldisele andmekaitse määrusele (GDPR). Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi “privaatsuspoliitika”) kirjeldab, kuidas Printwell kogub, kasutab, säilitab ja kaitseb Teie isikuandmeid, mis on seotud Printwelli veebilehe (edaspidi “veebileht”) kasutamisega, sh kasutades Google Analytics 4 teenust.

2. Kogutavad andmed

2.1. Printwell kogub Teie isikuandmeid, kui Te registreerute veebilehe kasutajaks, tellite tooteid või teenuseid või võtate Printwelliga muul viisil ühendust.

2.2. Printwell kogub järgmisi isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress, arveandmed, makseandmed, tellimuse ajalugu, kasutajanime ja parooli.

2.3. Lisaks kogub Printwell Teie veebilehe kasutamise kohta automaatseid tehnilisi andmeid, sh IP-aadress, külastuse kuupäev ja kellaaeg, kasutatud seadmed, brauserid ja operatsioonisüsteemid. Printwell kasutab selleks Google Analytics 4 teenust.

2.4. Google Analytics 4 teenusega seoses kogub Google Analytics teavet selle kohta, kuidas Te veebilehte kasutate, kasutades selleks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Google Analytics kogub ja töötleb erinevaid andmeid, sealhulgas IP-aadresse, seadme ja brauseri teavet, veebilehtede külastuste arvu, ajaveebe ja muud sarnast teavet.

3. Kasutamine ja töötlemine

3.1. Printwell kasutab Teie isikuandmeid ainult konkreetsetel eesmärkidel, milleks on tellimuste täitmine, klienditoe pakkumine, veebilehe haldamine ja statistika kogumine Google Analytics 4 teenuse kaudu.

3.2. Printwell võib Teie isikuandmeid kasutada oma toodete ja teenuste reklaamimiseks ja turundamiseks, kuid ainult juhul, kui Te olete selleks andnud nõusoleku.

3.3. Printwell kogub isikuandmeid ainult kindlaks ja seaduslikuks eesmärgiks ning töötleb neid ainult selles ulatuses, mis on vajalik eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmete töötlemine toimub ainult seadusega lubatud alusel, nt lepingu täitmiseks või kliendi nõusoleku alusel. Printwell töötleb isikuandmeid ausalt, õiglaselt ja läbipaistvalt.

4. Küpsised

4.1. Printwell kasutab veebilehel küpsiseid (ingl. k. “cookies”), et parandada veebilehe kasutajakogemust ja kohandada sisu vastavalt Teie eelistustele. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad anonüümset teavet ja mis salvestatakse Teie seadmesse.

4.2. Printwell kasutab ka Google Analytics 4 teenusega seotud küpsiseid, et koguda andmeid Teie veebilehe kasutamise kohta ja koostada veebilehe statistikat. Need küpsised salvestavad ainult anonüümseid andmeid, sealhulgas Teie IP-aadressi, veebilehtede külastuste arvu, ajaveebe ja muud sarnast teavet.

4.3. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides vastava sätte oma brauseri seadetes. Siiski tuleb arvestada, et mõned veebilehe funktsioonid ei pruugi ilma küpsisteta korralikult toimida.

5. Andmete turvalisus

5.1. Printwell rakendab tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja hävitamise eest. Me rakendame turvameetmeid, mis vastavad tööstusharu parimatele tavadele.

5.2. Kui Te kasutate veebilehte ja suhtlete Printwelliga elektrooniliselt, siis Teie isikuandmed edastatakse turvalise ühenduse kaudu, kasutades SSL-protokolli (Secure Sockets Layer) ja TLS-protokolli (Transport Layer Security).

6. Õigused

6.1. GDPR annab Teile teatud õigused oma isikuandmete suhtes, sh õiguse saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Printwell Teie kohta kogub ja töötleb, ning õiguse nõuda oma isikuandmete parandamist, täiendamist, kustutamist või piiramist.

6.2. Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, siis on Teil õigus selle nõusolek igal ajal tagasi võtta. Samuti on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui Te usute, et Teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

7. Kontakt

7.1. Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika või Teie isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil info@printwell.ee.

7.2. Käesolev privaatsuspoliitika võib aeg-ajalt muutuda. Kõik muudatused avalikustatakse veebilehel ja vajadusel saadetakse Teile e-posti teel teade. Soovitame Teil käesolevat privaatsuspoliitikat regulaarselt üle vaadata, et olla teadlik meie andmetöötlusega seotud muudatustest.

Viimati uuendatud: 24. aprill 2023.

Tehnilised nõuded trükifailidele

  • Meile sobivad failid: PDF, EPS, AI, TIF
  • PDF fail peab olema tehtud vastavalt standardile PDF/X:1a (2001).
  • Fail peab asetsema aluslehe keskel, lisatud 3-5 mm lõikevaru (bleed).
  • Kõik kirjatüübid peavad olema PDF faili kaasatud (embedditud) või teisendatud objektideks (curvitud).
  • Trükifaili värvilisus peab olema vastavalt tellimusele kas CMYKis või CMYKis koos trükisel kasutatavate Spot(Pantone)-Värvidega.
  • Kõik tekstid, lehekülje numbrid ja muud kujunduselemendid, mis ei tohi mingil juhul järeltöötluse (stantsimine, lõikamine, voltimine köitmine jne) käigus kaotsi minna, peavad asetsema lehekülje servadest vähemalt 3 mm kaugusel.
  • Piltide tihedus (resolutsioon) võiks olla 300 dpi, kuid mitte vähem kui 100 dpi (pildifail).
  • Köidetavate trükiste trükifailis peavad kõik leheküljed olema lehekülgede õiges järjestuses ühe failina.
  • Kui trükifail sisaldab RGB või Lab värve,  siis nende värvide automaatsel konverteerimisel trükikojas CMYK värviruumi võivad valitud värvitoonid tunduvalt erineda konverteeritutest. Sama kehtib ka SPOT värvide automaatsel konverteerimisel CMYK-i.